Voor de rechtbank staat een been – Over de aard en de taak van de rechtswetenschap

September 13th, 2020 Posted by Uncategorised 0 thoughts on “Voor de rechtbank staat een been – Over de aard en de taak van de rechtswetenschap”

Albert Verheij

Dit NJB essay beoogt een lans te breken voor een pluriforme rechtswetenschap. Een onderzoeker die zich uitsluitend bezig wil houden met het op orde houden van het rechtssysteem moet dat zeker doen, maar een collega die op een verantwoorde manier empirisch onderzoek wil verrichten of voorstellen voor verandering wil doen, moet zich daartoe eveneens vrij voelen. Juristen hoeven in maatschappelijke discussies hun licht niet onder de korenmaat te steken en te veel (praktisch) belangrijke vragen vallen van tafel als onderzoekers zich in onderlinge discussies slechts zouden beperken tot het op orde houden van het rechtssysteem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *